Rijmar brengt brandstof dichterbij

Wintertips brandstof diesel

De winter komt eraan. Met deze wintertip komt u de koude winterdagen door.

ALLES WAT U MOET WETEN OVER DIESEL IN DE WINTER BOVENGRONDSE OPSLAGTANKS DIESELVOERTUIGEN KALENDER

De koudebestendigheid van dieselbrandstof is seizoensgebonden, met strenge eisen voor de winterperiode voor wat betreft:

Cloud Point > de temperatuur waarbij de eerste paraffinekristallen zich afscheiden uit de brandstof

Cold Filter Plugging Point (CFPP) > de temperatuur waarbij een filter verstopt raakt door gevormde paraffinekristallen

Shell FuelSave Diesel is qua wintereigenschappen volledig berekend op het in Nederland te verwachten winterweer. Het overtreft zelfs de koude eigenschappen van de NEN-EN590 dieselspecificatie en biedt zo een optimale bescherming in de winter.

  • Zorg voor tijdige bestelling van uw dieselbrandstof met de juiste winterkwaliteit. Vermenging van zomer- en winterkwaliteit verslechtert de wintereigenschappen. (Zie onderstaande kalender voor wat betreft beschikbaarheid winterkwaliteit diesel.)
  • Maak zoveel mogelijk gebruik van geisoleerde tanks en leidingen
  • Controleer uw tanks regelmatig op aanwezigheid van vrij water en vuil en neem waar nodig actie om dit te verwijderen
  • Controleer regelmatig de werking van het brandstoffilter in uw pompinstallatie en vervang deze voor de winterperiode indien nodig
  • Vul uw opslagtank maximaal af om condensvorming tegen te gaan
  • Plaats uw opslagtank zoveel mogelijk op een beschutte plek

Tips in geval van storingen:

  • Omwikkel leidingen met thermostatisch geregelde verwarmingselementen

Parkeer uw voertuig zoveel mogelijk op een beschutte plek. Brandstoffilter regelmatig controleren op aanwezigheid van water en vuil en indien nodig water verwijderen of filter vervangen. Maak gebruik van brandstofvoorverwarming. Vul de tank van uw voertuig niet helemaal af om de brandstof sneller op te kunnen warmen tijdens het draaien van de motor